Diensten

Crisismanagement en -communicatie


Via crisiscentrale.nl ben ik inzetbaar bij acute crisissituaties voor met name (kleine) overheden, maatschappelijke organisaties en -instellingen. Ik ben gespecialiseerd in crisiscommunicatie bij ethische kwesties en het leiden van crisiscommunicatieteams. Daarnaast voel ik mij zeer thuis in de rol van strategisch adviseur in een crisisbeleidsteam.

Het organiseren van simulaties voor crisismanagementteams en crisiscommunicatieteams:

Mocht u een crisissimulatie willen houden voor uw crisisbeleidsteam of communicatieteam dan kan ik de opzet, organisatie, uitvoering en evaluatie voor u uit handen nemen. Met elkaar bepalen we de oefendoelen en op basis daarvan wordt een opzet ‘op maat’ voor uw organisatie gemaakt. De simulatie wordt gedraaid en na afloop kijken we met het team terug op de uitvoering en de behaalde resultaten. Een schriftelijke evaluatie met conclusies en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling bespreken we na afloop.

Begeleider van- en adviseur op complexe communicatie vraagstukken

Door de jaren heen heb ik de mogelijkheid gehad om bij complexe situaties, crises en gevoelige maatschappelijke vraagstukken opdrachtgevers te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden. Een passende strategie voorstellen op basis van een heldere probleemanalyse en daarvan ook de consequenties doordenken is belangrijk. Dat begint met beeldvorming, spiegelen, vragen, doorvragen en mogelijke oplossingsrichtingen bedenken. En daarbij de ethische kant van die vraagstukken niet uit het oog verliezen: doen we het goed volgens maatschappelijke ethische normen en waarden? Die luis-in-de-pels functie wil ik graag vervullen.

Dagvoorzitter, moderator en spreker

In mijn optreden voor groepen ben ik een verbinder pur sang. Tegenstellingen in groepsdiscussies ga ik niet uit de weg en vaak komen we uit op een gezamenlijk gedeelde opvatting. Die eigenschap gebruik ik in mijn rol als dagvoorzitter, moderator en spreker. Of het nu gaat om het formuleren voor een strategie voor de toekomst, het leiden van een netwerkbijeenkomst of een sessie om stoom af te blazen. Samen zoeken we een passende opzet en kiezen we werkvormen om de sessie goed vorm en inhoud te geven.

Heeft u interesse in één van mijn diensten
neem dan contact op

Maatschappelijke dienstverlening


Organisatieadvies en communicatieondersteuning bij organisaties in de publieke sector

Hierbij richt ik mij vooral op kleine en middelgrote maatschappelijke organisaties. Hoe organiseer je dan op een praktische manier een nieuwe ontwikkeling of dienst? Wat komt daarbij kijken en hoe gaan we daarover communiceren? Mijn aanpak is altijd pragmatisch en oplossingsgericht. Zonder ‘toeters en bellen’ komen we er samen uit.

Projectmanagement kortlopende projecten en events

Soms is een kortlopende versnelling nodig om een verandering te realiseren. Een kortlopend project met een afbakening in middelen, tijd en geld kan hierbij helpen. Ik kan het project voor u aansturen als projectleider of als ondersteuner o.g.v. communicatie. Datzelfde geldt voor de opzet van een event dat voor uw organisatie van belang kan zijn. Ook hierbij kan ik u adviseren en ondersteunen. Zo ben ik sinds maart 2023 betrokken bij de organisatie van het afscheidsconcert van Neerland’s grootste rockband The Golden Earring. Zie www.deearringenik.nl

Praktijkbegeleiding in de brede zin van het woord

Naast mijn dienstenaanbod ben ik ook een praktische doener. Zo ben ik amateur boot- en gitaarbouwer. Een uit de hand gelopen hobby die ik nu als praktijkbegeleider wil uitvoeren met mensen die daar ook belangstelling voor hebben.

In het coronajaar ben ik als vrijwilliger gaan helpen op een kwekerij om te werken met jongeren met autisme. In deze organisatie werk ik mee aan een praktische invulling van de Leerlijn Tuin. Ook dit is werk dat mij zeer aanspreekt.

Het is mooi als je door al je kennis en ervaring anderen kan helpen een volgende stap te maken. Dan laat je mensen groeien vanuit hun talenten en kracht. En ook daar wil ik mij de komende jaren breed voor inzetten.